බහු සාධක සත්‍යාපනය

බහු සාධක සත්‍යාපනය

ඔබගේ මුරපදය කෙතරම් හොඳ වුවත්, එය සොරකම් කිරීමේ හැකියාව සෑම විටම පවතී, නැතහොත් එය හෙළි කිරීමට ඔබව පොළඹවනු ඇත. එවැනි සිදුවීම් වලින් වැළකීම සඳහා, හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ. ඔබගේ සාමාන්‍ය පිවිසුම් ක්‍රියා පටිපාටියට අමතර සත්‍යාපන පියවරක් මෙයට ඇතුළත් වේ. සාමාන්‍යයෙන් පුරනය වීමට නම් ඔබගේ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ඇතුළත් කළ යුතුය. ද්වි-සාධක සත්‍යාපනයේදී (2FA) ඔබේ අනන්‍යතාවයේ දෙවන සත්‍යාපනය ලබා දීමට ඔබට සිදුවේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එවන ලද කේතයක් ඇතුළත් කිරීමට ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය, නැතහොත් එය ඔබට ප්‍රවේශය ඇති දෙවන යෙදුමකින් ජනනය වේ.

  • ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය සැකසීමට, ඔබට ‘සත්‍යාපන දෙවන මාධ්‍යයක්’ ලබා දෙන ලෙස ඔබෙන් අසනු ඇත – එය ඔබට ළඟා විය හැකි අංකයක් හෝ යෙදුමක් විය හැක.
  • සෑම ගිණුමක් සඳහාම මෙය සැකසීමට ගත වන්නේ මිනිත්තු කිහිපයක් පමණක් වන අතර, එයින් ඔබට ලබා දෙන අමතර ආරක්ෂාව මිල කල නොහැක.