කොපි කැට් වෙබ් අඩවි

කොපි කැට් වෙබ් අඩවි

කොපි කැට් වෙබ් අඩවි යනු රාජ්‍ය ආයතන, බැංකු ආදියේ නිල වෙබ් අඩවි අනුකරණය කරමින් සකසන් ලද ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි වේ.

රාජ්‍ය සේවා සම්බන්ධ ස්කෑම්

වීසා සේවා, විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සේවා යනාදි පොදු සේවාවන් සපයන බව පැවසෙන නිල වෙබ් අඩවි ලෙසින් පෙනෙන පරිදි සකසන ලද ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි පවතී. මේ වෙබ් අඩවි හරහා නොමිලේ හෝ අඩු මුදලට සැපයෙන් සේවාවන් සඳහා ඉහල ගාස්තු අය කිරීමක් සිදු කෙරෙනු ලැබේ. ඔබ අදාළ රාජ්‍ය සේවාව සැපයෙන් නිල වෙබ් අඩවිය ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රය හරහා සොයන විට, බොහෝ විට පළමුවෙන්ම පැමිණෙන්නේ අදාළ ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි වේ. සෙවුම් යන්ත්‍ර වල ඉහළින්ම දිස් වීම සඳහා මෙබඳු වෙබ් අඩවි විවිධ වෙබ් අඩවි මෙවලම් භාවිතා කිරීම මීට හේතුවයි. සේවාව ලබා ගන්නා පුද්ගලයා නොමග යැවීම සඳහා අදාළ ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි වල වෙබ් ලිපිනය පවා නිල වෙබ් අඩවි ලිපිනයට බෙහෙවින් සමාන වන ආකාරයට සකසා තිබේ.

උපදෙස්
  • බැලූ බැල්මට වෙබ් ලිපිනය නිවැරදි ලෙස පෙනී ගියත් ඔබ කෙතරම් කාර්ය බහුල වුවත් සෙවුම් යන්ත්‍රය හරහා ඔබට යෝජනා කෙරෙන පළමු වෙබ් අඩවියම තෝරා ගැනීමට හදිසි නොවන්න.
  • ඒ වෙනුවට නිල වෙබ් අඩවියම නිසි පරිදි තෝරා ගැනීම සඳහා කාලය වැය කරන්න. වෙබ් අඩවිය ‘.gov.uk’, gov.sl, gov.bw, gov.rw යනාදියකින් අවසන් වන්නේ නම් එය නිල වෙබ් අඩවියක් ලෙස සැලකිය හැකිය.
  • ඔබ යම් සේවාවක් මිලදී ගැනීම සඳහා නිල නොවන වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කරන්නේ නම් ගෙවීම් සිදු කරන වෙබ් අඩවි ලිපිනය සුරක්ෂිත බව තහවුරු කර ගන්න. මෙහිදී වෙබ් ලිපිනය ‘https://’ ලෙස ආරම්භ වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න. තවද වෙබ් ලිපිනය අසල අගුල වැසී තිබිය යුතුය (locked padlock). මෙමගින් වුවද වෙබ් අඩවියේ ආරක්‍ෂිතභාවය 100% ක්ම තහවුරු කල නොහැක. නමුත් මේ පිළිබඳව විමසිලිමත් වීම වැදගත්ය.
නිල නොවන වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ අධික ලෙස මුදල් ගෙවීමකට හෝ නොමග යාමකට ලක් වී ඇතැයි ඔබ සිතන්නේ නම්:
  • අදාළ වෙබ් අඩවිය අමතා වැඩිපුර අය කරන ලද මුදල නැවත ආපසු ගෙවන ලෙස ඉල්ලා සිටින්න.
  • අදාළ වලංගු රාජ්‍ය ආයතනය අමතා ව්‍යාජ වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කර ඔවුන් දැනුවත් කරන්න.